Over ons

Als mens in harmonie met de natuur kunnen leven in jouw eigen tuin, waar plaats is uiteraard voor bloemen, maar ook voor dieren. De tuin is de plek waar je je kunt terugtrekken, afgeschermd van de versteende en verstedelijkte buitenwereld. Als je je tuin op natuurlijke wijze inricht zijn al die tuinen onderling weer een groene verbindingszone voor de flora en vooral voor de fauna. Onze stellige overtuiging is dat naarmate de leefgebieden van een bepaalde soort meer versnipperen, de verbindingswegen steeds belangrijker worden. De overlevingskansen vergroten zich dan op den duur.

Deze wijze van tuinen inrichten realiseren we, sinds 1993,  door:

•  plantenkeuze die rekening houdt met voedselbronnen en schuilplaatsen voor dieren

•  keuze voor planten en bomen die passen in het landschap waarin de tuin gesitueerd is

•  geen doorgecultiveerde planten te gebruiken (die je slechts met behulp van bestrijdingsmiddelen o.a.luis- en ziektevrij kunt houden)

•  gebruik van verantwoorde bouwmaterialen

•  gebruik van duurzame materialen als basis en de tuin een duidelijke vormgeving te geven

• afval op verantwoorde manier af te voeren en te recyclen

 

Hoveniersbedrijf E.J. Beekman voor

– ontwerp

– aanleg en onderhoud

– groenvoorziening

– sierstraatwerk

– erfafscheidingen

– timmerwerk van pergula, prieel en tuinhuis

– vijver en waterpartij

– sproei-installatie

– boomverzorging

– tuinverlichting

– vellen van bomen